fbpx

Mens Utzon, Wegner og Arne Jacobsen rettede blikket ud i verden, var der også masser af dygtige arkitekter, hvis fokus var i Danmark. Disse er i dag er mere ukendte, men ikke desto mindre har deres arbejde haft meget stor betydning og effekt på vores liv, også den dag i dag. En af disse arkitekter var Per Christiansen. I 1960-1980’erne tegnede han mange af linjerne, for hvad vi nu kender som det “Det Moderne Espergærde”.

Per Christiansen, som i år ville være blevet 102 år, var en visionær herre med mange idéer og projekter. Mange blev realiseret, mange blev på tegnebrættet. Som så mange af hans kolleger fra samme tid, tegnede han oftest totaldesigns til sine projekter. Alt tegnet i hånden og grundigt beskrevet i både materialer i interiør, møblement og ikke mindst den ydre arkitektur, samt dets omgivelser og funktion. Per Christiansen, var oprindelig uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han påbegyndte arkitektstudiet på Kunstakademiets Arkitektskole, men blev aldrig færdig. I slutningen af 1940’erne etablerede han en tegnestue sammen med studiekammeraten Peer Bruun.

Arkitekt Per Christiansen, Fotograf Ulla Bang, ca. 1990 – helsingorleksikon.dk

Per Christiansen, som selv voksede op i Snekkersten, kom da også til at sætte et helt særligt præg på Espergærde og mange af hans bygninger er at finde rundt om i byen. Ligesom i disse år, var Espergærde i 1960-erne i en rivende udvikling og fokus var bl.a. på boligbyggerier til arbejderklassen. Dengang voksede indbyggertallet fra 4.000 til 10.000 indbyggere. Mest markant i denne udvikling var opførelsen af byområdet “Den Hvide By”, der blev igangsat på den tidligere landbrugsejendom Søbækgårds jord. Husene er bygget i 1961-62 og projekteret af Per Christiansen og hans samarbejdspartner Peer Bruun. “Den Hvide By”, ses også i dag, som et vigtigt samlingspunkt og centrum for byen.

Udover arkitektur og kunst, var Per Christiansen også interesseret i fiskernes liv langs Øresundskysten. Han indsamlede han redskaber og genstande hos fiskerne i Snekkersten og Espergærde, så disse kunne bevares for eftertiden. Denne samling blev senere grundstenen til en udstilling om fiskernes liv, der i dag kan ses på Flynderupgård. I Snekkersten/Skotterup er der også et varigt minde til ære for Per Christiansen og hans arbejde med fiskerne, nemlig “Pers Gyde” – mellem Strandvejen og Skotterup Skurlaug.

 

Her kommer ByGuidens bud på en byvandring i arkitektens fodspor:

 • Den Hvide by – Søndermarken, Markskellet og Birkevænget (1961-62)
  “Den Hvide By” med de røde tage i Espergærde er arkitekt Per Christiansens (1919-2002) hovedværk og består af enfamiliehuse, etagehuse, børneinstitutioner, Mørdrup Kirke, bibliotek, grønne områder og Espergærde Center. I Helsingør Kommuneatlas er husene beskrevet som bevaringsværdige.”
  Husene og havemurene er opmuret af hvidmalede teglstensblokke af typen T23, som er mursten i stort format med luftfyldte hulrum, der skal give mindre vægt og bedre isoleringsevne. Per Christiansen brugte ofte teglstensblokke – et resultat af hans samarbejde med Frederiksholms Teglværker. Tagene er røde ’romertagsten’. Det var første gang i Danmark, at tegltage med den flade romersten blev brugt i større omfang.“Ved projekteringen af bebyggelsesplanen har man tilstræbt at få et boligkvarter med et menneskeligt miljø og en samlet helhedsvirkning.” – Jørgen Christensen: Den Hvide By med de røde tage. Nordisk Forlag, 2005

 

 • Espergærde Centret – et samlingssted for byens butikker
  “Per Christiansens vision var et centeret også skulle være et mødested for befolkningen.” Første etape omfattede Vester Torv og blev opført og åbnet i 1964. Anden etape omfattede Øster Torv og en forbindende butikspromenade. Den blev opført og åbnet i 1967. Mens selve centerprojektet under opførelsen til dels blev fraveget, blev dets forudsatte virkning i byen til fulde opfyldt: det blev et samlingssted for byens butikker.”https://da.wikipedia.org/wiki/Espergærde_Centret

 

 • Espergærde Bibliotek
  “Det mest iøjenfaldende ved Espergærde bibliotek er uden tvivl de meget karakteristiske skulpturer foran biblioteket, ligeud til vejen. Arkitekturen derimod, er noget mere afdæmpet rent udtryksmæssigt. Det har dog helt sikkert nogle “stille” kvaliteter. Det passer f.eks. fint ind i området og får noget beroligende over sig i form af genkendelighed med noget næsten parcelhusagtigt.”http://folkebiblioteker.dk/espergaerde/espergaerde.htm

 

 • Mørdrup Kirke, Vestermarken, Espergærde
  “… i maj 1970 fremsendtes de første skitsetegninger til den nye kirke til Kirkeministeriet. Projektet blev godkendt og byggeriet igangsat. Kirken blev i sit ydre tilpasset det øvrige byggeri i “Den Hvide By” med hvide mure og rødt teglstenstag.” – helsingorleksikon.dk

 

 • Ungarnshusene, Fredensvej/Mørdrupvej, Mørdrup (1956-59)
  Et resultat af en konkurrence i 1957 fra Kalk- og Teglværksforeningen om en ny type en-families hus i teglsten blev grundlaget for denne bebyggelse på i alt 17 huse i Mørdrup.

 

 • Arkitektens eget hus, Mørdrupvej 31“Huset er et tidligt eksempel på arkitekt Per Christiansens måde at tegne huse på. Det ligner på mange måder Ungarnshusene, men er her forlænget så det samlede boligareal er 167 m2.” – Lokalhistoriker, Kjeld Damgaard

 

 • Grøndalsvænget, Tipperup
  “…i april 1964 gik bulldozerne i gang med at jævne den omkring 200 år gamle Grøndalsgaarden med jorden. Senere byggede arkitekt Per Christiansen de såkaldte ”radiatorhuse” på gårdens grund. ” – tikobkommune.dk 

  Her husede han også senere sin egen tegnestue.

 

Andre bygninger i Helsingør Kommune, også tegnet af Per Christiansen:

 • Prøvestenscenteret
  “Det er ikke almindelig kendt, at det er samme arkitekthold, der står bag Espergærde Centret og Prøvestenscentret – men det er et faktum, at Per Christiansen og Carl Svendsen er de ansvarlige for begge projekter.”Helsingør Leksikon

Ønsker man at gå yderligere i dybden blev der i December 2020 også udgivet en bog om Per Christiansen, denne kan købes hos boghandleren i Espergærde Centret. Eller Jørgen Christensens “Den Hvide By med de røde tage” fra Nordisk Forlag, 2005 kan bestilles på biblioteket.

 

Kilder: denhvideby3060.dk – helsingorleksikon.dk – tikobkommune.dk – folkebiblioteketer.dk – wikipedia – sn.dk

Fotos (farve): Betina Helena Cecilie Holm