fbpx

På Den Grønne Vestkile, et naturskønt fredet område mellem Klostermosevej og Teglstrup Hegn, har det græssende galloway-kvæg fået selskab af fire ”vildheste”. Dette sker i samarbejde med Rewilding, som også forpagter naturområdet, og er en del af et større projekt i Helsingør Kommune for at øge biodiversiteten.

Hestene på Vestkilen er alle af racen Konik, som er det tætteste vi kommer på en Europæisk vildhest. Alle Konik-heste har deres oprindelse i Polen. På polsk betyder ”kon” hest. Konik er en race man har avlet på, så de ligner den oprindelige, vilde, europæiske hest tarpanen. Tarpanen uddøde omkring år 1900. Konikheste findes i dag i flere europæiske naturreservater og er fritlevende i skovområderne mellem Polen og Hviderusland. Ved Vestkilen er der nu udsat 3 hopper, der alle tidligere har gået på halvøen Røsnæs ved Kalundborg og en ung 3-årig hingst der kommer fra et naturareal ved Bøgesø på Falster.

“Det er meget, meget smukt med sådan en hesteflok. Det er som at se zebraer på savannen…” – Peer Ravn, Rewilding

Men det med vilde heste er ikke bare et smukt syn, men faktisk også sund fornuft:

“Heste er meget selektive i deres valg af føde. De foretrækker græs og vil græsse uden om blomsterne. Når de ruller sig på jorden, og når de løber rundt, slider de meget på græsset. På den måde laver de små ’bede’ til blomstrende urter og barjordspletter, som f.eks. de vilde bier og andre insekter har behov for…” – Anna Ravn, Rewilding

Alle er meget velkommen på arealerne i Vestkilen og man kan færdes frit til fods, men det er vigtigt, at gøre det med omtanke og ikke gå helt tæt på dyrene eller lokke dem til. Vi skal sammen passe på vores skønne natur og dyr! Hestene vil dog også naturligt søge væk fra mennesker. Det er også vigtigt at huske på at hestene og kreaturerne ikke må fodres, da brød, æbler og gulerødder kan gøre dem syge, ligesom vi mennesker kan komme til overføre sygdomme til dyrene. Husk også at hunde skal være i snor på naturarealet.

Udover kvæg og de vilde heste kan du også være heldig at se rådyr ved Vestkilen som ofte kommer ud på overdrevet fra Teglstrup Hegn ud og fouragerer. Ved de døde træer i moseområdet er der også set sortspætte. Og dette er blot et lille udsnit af hvad man kan møde herude, læs blot hvad Susanne Harding, Can. Scient, cand. agro og ph.d i økologi skriver om Vestkilen:

De åbne områder er levested for en række forskellige dagsommerfugle. Særlig talrige er de arter, hvis larver lever på græsser. De omfatter bl.a. græsrandøje, engrandøje, alm. blåfugl, lille ildfugl og stor bredpande. I områdets søer og moser flyver den ret sjældne plettet smaragdlibel sammen med stor kærguldsmed, som er en af Danmarks blot tre fredede guldsmede. Vandhullerne fungerer desuden som ynglested for padder som stor vandsalamander, løgfrø og spidssnudet frø. De spidssnudede frøer tilhører en bestand, hvor hannerne bliver blå i yngletiden.”

Fotograf: Frederik Olsson, “Det Hvide C”, en sommerfugl i Takvinge familien. (Set Lokalt)
En af de mange vandhuller og moser ved Vestkilen.

Men også plantelivet trives i stor stil herude, en lokal beskriver det således i et debat indlæg på sn.dk:

“Vi fandt blandt andet prikbladet perikon, røllike, brunelle, kamille, ranunkel, fersken-pileurt, blå-klokke, slangehoved, musevikke, kællingetand, kornvalmue, hyrdetaske, almindelig og stor knopurt foruden tidsler og mange forskellige græsarter.” – Helle Øelund

Så er du i området, “på toppen af Helsingør” eksempelvis omkring Prøvestenscenteret eller Multiparken, er færdig med indkøb og trænger til en afstikker, foreslår vi hos ByGuiden en tur ud af Klostermosevej til Den Grønne Vestkile for at nyde stilheden og den smukke natur. Og måske er du også heldig at få et glimt at de smukke skabninger, der nu også bor herude.

Her er ikke decideret vandrestier, men en mulig rute kunne være:

  • At tage udgangspunkt i Teglstrup Hegn fra den store p-plads ved Esrumvej.
  • Herfra kan man gå lidt hen ad Esrumvej og se på de fredede overdrev.
  • Tager man herefter en mindre rundtur i den sydlige del af Teglstrup Hegn kan man gå langs skovbrynet.
  • På denne måde kommer man rundt om området og forstyrrer mindst muligt dyr og natur, indtil der evt laves stier i området.
  • Der er også indkørsel til en mindre parkeringsplads fra Klostermosevej.FAKTA om Den Grønne Vestkile:

I 2010 blev Den Grønne Vestkile fredet. Området var en del af Helsingørs gamle overdrev ejet af Helsingør by (Kommune). Danmarks Naturfredningsforening ønskede at bevare det flotte bølgede landskabstrøg (dødislandskab) med skovbrynet i vest mod Teglstrup Hegn som bagkulisse. Fredningen strakte sig over Esrumvej og medtog det private areal ved det tidligere gartneri, et smukt bakket landskab, der også her blev afgrænset af Teglstrup Hegn. Ud over at have stor betydning for naturen har Den Grønne Vestkile også en stor rekreativ værdi og danner sammen med Færgevejskilen og Rørtangkilen en »grøn ring« omkring Helsingør.


Kilder: Harding, Susanne: Den Grønne Vestkile i Trap Danmark på lex.dk. Hentet 7. juni 2021 fra https://trap.lex.dk/Den_Grønne_Vestkile // https://www.helsingor.dk/nyheder-og-fakta/nyheder-og-presse/nyheder/borger/vilde-heste-skal-pleje-naturen-i-vestkilen-2/ // https://www.fredninger.dk/fredning/vestkile-ved-teglstrup-hegn/