fbpx

Detaljer

By_5144

Helsingør Bymuseum

Helsingør Bymuseum fortæller den store historie om byen, der siden i hvert fald 1231 har været Danmarks port til Øresund. Helsingør Bymuseum er købstadens museum. Det er indrettet i et hus, der i sig selv er en stor seværdighed. Det er nemlig karmelitermunkenes lille sygehus fra 1520, som lensmanden på Kronborg, Herluf Trolle, og hans hustru Birgitte Gøye, købte i 1550 og udvidede til noget nær en herregård midt i sundtoldsbyen.

Nye ejere fortsatte udbygningen og det festlige liv, indtil byen overtog huset i 1630 og indrettede rigmandsboligen til fattighus, og som sådant fungerede det til 1902. Så ville man rive denne skændsel for byen ned, men kulturhistorisk bevågenhed forhindrede dette, og huset blev byens hyggelige folkebibliotek, der i 1973 veg pladsen for Helsingør Bymuseum.

Træd indenfor i dette spændende hus og bliv præsenteret for fortællinger om Helsingør, om byens bygninger og livet i dem, om besættelsen, arkæologien og ikke mindst om selve huset, museet er indrettet i.

Location